• Plaza Vieja Plaza Vieja
 • Plaza Vieja, Havana Plaza Vieja, Havana
 • Plaza San Francisco de Asis Plaza San Francisco de Asis
 • Plaza de la Catedral, La Habana Plaza de la Catedral, La Habana
 • Havana, Cuba Havana, Cuba
 • Cuban Policewoman Cuban Policewoman
 • Street of Old Habana, Cuba, Jul.2011 Street of Old Habana, Cuba, Jul.2011
 • 2013-01-21 2013-01-21
 • Havana, Cuba Havana, Cuba
 • 033A5773CS 033A5773CS
 • Plaza de San Francisco Plaza de San Francisco
 • Plaza de Armas Plaza de Armas
 • Cathedral in Havana Cathedral in Havana
 • Navidad en La Habana Navidad en La Habana
 • Havana, Cuba Havana, Cuba
 • 20160317_Cuba_4471 Havana sRGB 20160317_Cuba_4471 Havana sRGB
 • Tour group Tour group
 • Musicians on Plaza de La Ciénaga Musicians on Plaza de La Ciénaga
 • sunday sunday
 • Plaza Vieja, Habana Plaza Vieja, Habana
 • Plaza de la Catedral Plaza de la Catedral
 • Havana, Cuba Havana, Cuba
 • Havana, Cuba Havana, Cuba
 • Cuba Cuba
 • La Habana 2146-. Foto Pedrito Guzmán La Habana 2146-. Foto Pedrito Guzmán
 • Havana, Cuba Havana, Cuba
 • Plaza Vieja, La Habana Plaza Vieja, La Habana
 • Havana, Cuba Havana, Cuba
 • Parliament Parliament
 • Terminal Sierra Maestra Terminal Sierra Maestra